Trilogie pro město 2020

 

Posláním spolku Hausopera je v prvé řadě podněcovat současné hudební skladatele k tvorbě nových oper. V prvním kompletním ročníku, nazvaném „Operní trilogie pro město“, spolek oslovil skladatelský tandem Iva Medka a Markéty Dvořákové, a dále Marka Ivanoviće a Lukáše Sommera. Jejich profesionální renomé i zkušenosti zaručují vysokou úroveň umělecké práce. Kvalita a invence jsou pro Hausoperu na prvním místě.

Nedílnou součástí projektu Hausopera je práce s prostorem a s jeho osobitými výrazovými možnostmi pomocí hudby a divadelních prostředků. Slovo „Haus“ odkazuje nejen k významu „dům“, ale také na meziválečnou uměleckou modernu reprezentovanou mimo jiné sdružením Bauhaus. Všechny tři objekty, v nichž se budou jednotlivá představení v roce 2020 odehrávat, jsou významnými funkcionalistickými památkami. Při jejich výběru to hrálo podstatnou roli.

Svět, který známe jako běžný, a kterým procházíme každý všední den, se díky Hausopeře stává světem hudby a fantazie.

V říjnu roku 2020 hodláme uvést projekt tří kratších oper, hraných na třech různých místech během jednoho večera. Součástí Trilogie pro město bude i lektorský úvod k jednotlivým stavbám a diskuse na téma site-specific tvorby. Pro tento ročník jsme vytipovali objekty, které spojuje architektonický směr 20. a 30. let minulého století. Jedná se o Zemanovu cukrárnu na Josefské uliciKnihkupectví Michala Ženíška v Pasáži Alfa a konečně Lázně Rašínova.

 

hausopera.cz

 

POSLEDNÍ PÓLO

Lázně Rašínova

 

hudba: Marko Ivanović
libreto: Josef Škarka
režie: Petr Hašek
scénografie: Ján Tereba
light – design: Pavla Beranová a Zuzana Bottová
produkce: Lucie Kořínková

 

Trenérka / Anežka: Andrea Široká
Jožan: Tomáš Krejčí / Josef Škarka
Fanda: Aleš Procházka

 

akvabely: Alžběta Dufková, Sabina Langerová, Eliška Skácalová, Veronika Benešovská

 

akoredon: Žaneta Vítová
bicí: Kristýna Švihálková

 

HRA O MALINU

Knihkupectví Michala Ženíška | pasáž Alfa

 

hudba: Lukáš Sommer
libreto: Josef Škarka
režie: Jiří Nekvasil
scénografie: Tomáš Rusín
light-design: Pavla Beranová
kostýmy: Zuzana Rusínová
zvuk: Jana Jelínková
produkce: Lucie Kořínková

 

Manželka: Andrea Široká
Manžel: Josef Škarka
Dealer: Marek Olbrzymek
Dívky: Sabina Langerová, Pavla Fendrichová

 

Akordeon: Žaneta Vítová

 

VĚČNÁ SLEČNA BLEDÁ ANEB OPERNÍ NEJISTOTY PRO ŠIROKÉ MASY

Zemanova cukrárna | Josefská ulice

 

hudba: Markéta Dvořáková a Ivo Medek
libreto: Josef Škarka
režie: Jiří Nekvasil
scénografie: Tomáš Rusín
light-design: Zuzana Bottová
kostýmy: Zuzana Rusínová
produkce: Lucie Kořínková
dramaturgický úvod: Boris Klepal