„To byly krásné zážitky s vámi. Doufám, že se ještě někdy uvidíme. Mám vás všechny rád!“
Robin

 

V roce 2014 jsme spolu s Kateřinou Geislerovou, Ruth Konvalinkovou, Lindou Keprtovou a organizací Ghettofest iniciovali operní

photo by Ludvík Grym

projekt pro děti ze znevýhodněných lokalit města Brna. Tak vznikl Brundibár z ghetta. Jednou z krásných vlastností projektu bylo nadšení a dobrovolnost. Úzký i širší okruh účastníku projektu neváhal do věci vložit svůj osobní čas, talent a práci. Děti, které do té doby nikdy v divadle nebyly ani jako diváci, se musely během několika měsíců naučit operu Hanse Krásy Brundibár. Spolupracovaly s týmem profesionálů na opravdovém divadelním jevišti. Společně jsem pak odehráli úspěšná představení v Diadle na Orlí, festivalu v Boskovicích a divadle Minor. Kromě jiného projekt přinesl i nová setkání a přátelství. V tuto chvíli pokračujeme pod názvem Brundibáros.

 

„It were beautiful enjoyments with You. Hope to see You soon. I love You all!“
Robin

 

 

Karel Kratochvíl, Dagmar Lieblová (Theatre Minor, photo by Ludvík Grym)

There was my  initiation to develop an opera project for children from disadvantaged locations together with Kateřina Geislerová, Ruth Konvalinková, Linda Keprtová and organization Ghettofest . That’s how the BRUNDIBAR FROM GHETTO came into the world. One of the great features of the project was enthusiasm and volition. The narrow and broader circle of the project participant did not hesitate to put his / her personal time, talent and work into place. The children who had never been to the audience before, had to learn the work of Hans Krása Brundibar. Within a few months. They collaborated with a team of professionals on a real theater stage. We had played successful performances at the Theater in Eagle, the Boskovice Festival and the Minor Theater. Among other things, the project brought new encounters and friendships. At this point we continue under the name Brundibáros.