„To byly krásné zážitky s vámi. Doufám, že se ještě někdy uvidíme. Mám vás všechny rád!“
Robin

 

V roce 2014 jsme spolu s Kateřinou Geislerovou, Ruth Konvalinkovou, Lindou Keprtovou a organizací Ghettofest iniciovali operní projekt pro děti ze znevýhodněných lokalit města Brna. Tak vznikl Brundibár z ghetta. Jednou z krásných vlastností projektu bylo nadšení a dobrovolnost. Úzký i širší okruh účastníku projektu neváhal do věci vložit svůj osobní čas, talent a práci. Děti, které do té doby nikdy v divadle nebyly ani jako diváci, se musely během několika měsíců naučit operu Hanse Krásy Brundibár. Spolupracovaly s týmem profesionálů na opravdovém divadelním jevišti. Společně jsem pak odehráli úspěšná představení v Diadle na Orlí, festivalu v Boskovicích a divadle Minor. Kromě jiného projekt přinesl i nová setkání a přátelství. V tuto chvíli pokračujeme pod názvem Brundibáros.

 

„It were beautiful enjoyments with You. Hope to see You soon. I love You all!“
Robin

 

There was my initiation to develop an opera project for children from disadvantaged locations together with Kateřina Geislerová, Ruth Konvalinková, Linda Keprtová and organization Ghettofest . That’s how the BRUNDIBÁR FROM GHETTO came into the world. One of the great features of the project was enthusiasm and volition. The narrow and broader circle of the project participant did not hesitate to put his / her personal time, talent and work into place. The children who had never been to the audience before, had to learn the work of Hans Krása Brundibar. Within a few months. They collaborated with a team of professionals on a real theater stage. We had played successful performances at the Theater in Eagle, the Boskovice Festival and the Minor Theater. Among other things, the project brought new encounters and friendships. At this point we continue under the name Brundibáros.

 

BRUNDIBÁŘÍ LIDÉ | BRUNDIBAR’S PEOPLE

Koncepce projektu | JOSEF ŠKARKA
Režie | LINDA KEPRTOVÁ
Dirigent | PAVEL ŠNAJDR
Produkce | KATEŘINA GEISLEROVÁ
Scéna a kostýmy | ANNA CHRTKOVÁ, ANNA PETŘÍKOVÁ
Příprava režie | KRISTÝNA KOPŘIVOVÁ
Hudební a pohybová průprava | JANA SUCHOMELOVÁ, MARTIN PTÁČEK
Pedagogická spolupráce | RUTH KONVALINKOVÁ, MONIKA BALOGOVÁ

 

Zvláštní poděkování: Veronika Bartošová
Dětské role: Milan Balog, Nella Fedáková, František Balog, Radek Balog, Martin Lacko, Tomáš Bagár, Vojtěch Horváth, Natálie Bednaříková, Nicolas Farkaš, Nicolas Bednarčík, René Malík, Jana Klepárníková, Claudie Bagárová, Terezie Danielová, Kamila Kutková, Jan Němeček, Zdeněk Bernarčík, Robin Dirda, Veronika Bartošová, Alexandra Horváthová, Helena Balážová, Vojtěch Baláž, Martina Balážová

 

PRVNÍ UVEDENÍ 5. ČERVNA 2015 V DIVADLE NA ORLÍ
FIRST NIGHT 5th OF JUNE 2015 AT THE THEATRE NA ORLÍ

 

Brundibáří kamarádi | Brundibar’s friends

Brno Contemporary orchestra | Taneční skupina Merci | Americké centrum v Praze | Ghettofest | Jihomoravský kraj | Zdeněk Papoušek | Matěj Hollan | Josef Rabara | Megan King | Ludvík Grym | Divadlo Barka | Leoburnett | TIC Brno | Kino Art | Kristýna Ketmanová | HateFree | Knihovna Jiřího Mahena | ZŠ 28. řína | ZŠ Merhautova | Adbros | Onebit | Národní divadlo Brno | Muzeum romské kultury | JAMU | Baerenritter

 

Brundibáří Facebook